Welkom
We worden allemaal geboren met een unieke kracht: de kracht van onze zon. Deze kracht is vaak vele malen groter dan we ons bewust zijn en in ons dagelijks leven laten zien.

Nelson Mandela gaf in zijn inaugurele reden zo kernachtig aan dat "het onze diepste angst is onze niet te meten kracht te leven". In dezelfde rede liet hij ons weten dat "wij bestemd zijn om te stralen. Als we ons licht laten schijnen, schept dit voor anderen de mogelijkheid hetzelfde te doen."

Net zoals Nelson Mandela is het mijn overtuiging dat we door onze unieke kracht te leven en te stralen als de zon een voorbeeld voor anderen zijn en de wereld a better place to be maken.

Als kind is het vaak veel vanzelfsprekender om te stralen, te laten zien wie jij bent. In de loop van ons leven verleren we door verschillende oorzaken deze vanzelfsprekendheid. Soms is ons licht verscholen achter een beperking in ons fuctioneren of een laag van ingrijpende ervaringen die geleid hebben tot beperkende overtuigingen over ons zelf.

In mijn praktijk begeleid ik mensen van jong tot oud bij het (her)ontdekken van en gestalte geven aan hun geheel eigen kracht. Ik werk met verschillende doelgroepen kinderen, (jong)volwassenen en kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Ik maak hierbij gebruik van verschillende specialisaties vanuit de reguliere en complementaire zorg.

Elly