Psychologische Hulp
Als je regelmatig op terugkerende problemen stuit of langere tijd achtereen niet goed in je vel zit, kan psychologische hulp uitkomst bieden. We hebben allemaal wel eens een periode waarin zaken niet lopen zoals we graag zouden willen. Psychologische hulp richt zich op een scala van problemen op verschillende levensgebieden. Centraal staat het op zoek gaan enerzijds naar de oorzaken van je problemen en anderzijds naar handvaten hoe je met je problemen om kunt gaan. De oorzaken geven je het inzicht dat je nodig hebt om moeilijke situaties in je leven tijdig te herkennen; de verkregen handvaten helpen je deze situaties effectief tegemoet treden.

Voorbeelden van klachten:
Je problemen hoeven niet huizenhoog te zijn om bij een psycholoog aan te kloppen. Door tijdig op zoek te gaan naar ondersteuning kun je voorkomen dat je problemen te groot worden. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van klachten:
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • (onbestemde) angstgevoelens
 • gevolgen van een traumatische gebeurtenis
 • relatieproblemen
 • problemen binnen de opvoeding
 • slaapproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • burn-out
 • depressie

Werkwijze en uitgangspunten:
Mijn werkwijze is eclectisch dwz dat ik niet vanuit 1 bepaalde behandelvorm werk, maar vanuit diverse behandelvormen (inzichtgevende ,oplossingsgerichte, cognitieve gedragstherapie en mindfullness)aspecten geïntegreerd heb in mijn geheel eigen wijze van begeleiden. Ik ben ook EMDR therapeut.
In de gesprekken staat het meer zicht krijgen op je gedachten en gevoelens en hoe deze van invloed zijn op je gedrag centraal. Hierbij kan het van belang zijn terug te gaan naar het verleden om te kunnen achterhalen wanneer en waarom bepaalde gedachten of gedragspatronen zijn ontstaan.
Mijn uitgangspunten bij de behandeling zijn dat:
 • ieder mens een unieke kracht in zich heeft
 • voor het herstellen van een verstoord evenwicht het van belang is de positieve krachten weer naar boven te halen en te versterken
 • we door het leren omgaan met onze problemen en het helen van onze pijn, machteloosheid omzetten in kracht
 • alle antwoorden op vragen en problemen in onszelf liggen
 • we allemaal in de loop van ons leven in meer of mindere mate kwetsuren oplopen
 • er door deze kwetsures beperkende overtuigingen kunnen ontstaan
 • ons bewustzijn door de kwetsures en de beperkende overtuigingen gekleurd wordt
 • we daardoor de wereld om ons heen vanuit een te beperkt en vaak onjuist perspectief beleven
 • pijn gezien en gevoeld wil worden voordat deze losgelaten kan worden
 • we door het loslaten van pijn ook de beperkende overtuigingen die daaraan gekoppeld zijn loslaten
 • ons leven daardoor een stuk lichter wordt
 • en we in kontakt komen met onze unieke kracht
Om de effecten van de gesprekken te integreren in het dagelijkse leven geef ik regelmatig huiswerkopdrachten mee.
Uiteraard ben ik breed opgeleid. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in autisme spectrum stoornis, hooggevoeligheid, burn out en traumabehandeling mbv EMDR.

Kosten
Ik ben werkzaam binnen de basis of generalistische GGZ. Hierbinnen worden lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen behandeld. Per 1 januari 2022 wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel (ZPM).De vergoeding wordt niet per pakket maar per daadwerkelijk geleverde zorg vastgesteld. Bij het vaststellen van de diagnose, het zorgvraagtype en het behandelplan wordt gewerkt met de profielen basis ggz te weten kort, middel, intensief en chronisch. Op de factuur is duidelijk zichtbaar welk type consult door welke behandelaar geleverd is, hoe lang dit geduurd heeft, binnen welke setting deze heeft plaatsgevonden en welk bedrag aan de geleverde prestatie gekoppeld is. Om een indicatie te geven van de kosten een consult diagnostiek van 60 minuten bedraagt 163,37 en een consult behandeling van 60 minuten 143,71. Er wordt vaker (1 keer per maand)dan voorheen gedeclareerd. Dit heeft ook gevolgen voor het betalen van je eigen risico. Dit wordt indien het eigen risico nog niet opgemaakt is nu maandelijks i.p.v. aan het einde van de behandeling door de verzekeraar in rekening gebracht.

Het NZA heeft voor de OZP dwz overig zorgproduct niet basispakketzorg het tarief van 117,33 voor 60 minuten vastgesteld. Voor consulten die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden of voor zelfbetalers bedraagt het consult 125 euro voor maximaal een uur inclusief voorbereiding


Afspraken die 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Voor afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd of die niet nagekomen worden, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.


Aangezien ik een big geregistreerde gz psycholoog ben, maar geen contracten heb met de zorgverzekeringen, worden de gesprekken gedeeltelijk (in geval van een natura polis) of geheel (in geval van een restitutiepolis) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig en er moet sprake zijn van een DSM classificatie of een vermoeden hiervan. Neem als je een natura polis hebt van te voren contact op met je verzekeraar zodat je niet achteraf voor verassingen komt te staan. Het verschilt namelijk per verzekeraar hoeveel er vergoed wordt.


overige informatie
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NIP en maak gebruik van hun klachtenregeling en geschillencommissie. U kunt een mogelijke klacht waar u met mij niet uitkomt, op de website van het NIP indienen bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier dat eveneens op de website staat.

Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik neem geen nieuwe cliŽnten meer aan omdat ik met ingang van 1 juni 2023 met pensioen ga.
Mocht u toch informatie willen, dan kunt u bellen naar:0638231330 of mailen naar elly@dekrachtvandezon.nl