Psychologische Hulp
Als je regelmatig op terugkerende problemen stuit of langere tijd achtereen niet goed in je vel zit, kan psychologische hulp uitkomst bieden. We hebben allemaal wel eens een periode waarin zaken niet lopen zoals we graag zouden willen. Psychologische hulp richt zich op een scala van problemen op verschillende levensgebieden. Centraal staat het op zoek gaan enerzijds naar de oorzaken van je problemen en anderzijds naar handvaten hoe je met je problemen om kunt gaan. De oorzaken geven je het inzicht dat je nodig hebt om moeilijke situaties in je leven tijdig te herkennen; de verkregen handvaten helpen je deze situaties effectief tegemoet treden.

Voorbeelden van klachten:
Je problemen hoeven niet huizenhoog te zijn om bij een psycholoog aan te kloppen. Door tijdig op zoek te gaan naar ondersteuning kun je voorkomen dat je problemen te groot worden. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van klachten:
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • (onbestemde) angstgevoelens
 • gevolgen van een traumatische gebeurtenis
 • relatieproblemen
 • problemen binnen de opvoeding
 • slaapproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • burn-out
 • depressie

Werkwijze en uitgangspunten:
Mijn werkwijze is eclectisch dwz dat ik niet vanuit 1 bepaalde behandelvorm werk, maar vanuit diverse behandelvormen (inzichtgevende ,oplossingsgerichte, cognitieve gedragstherapie en mindfullness)aspecten geïntegreerd heb in mijn geheel eigen wijze van begeleiden. Ik ben ook EMDR therapeut.
In de gesprekken staat het meer zicht krijgen op je gedachten en gevoelens en hoe deze van invloed zijn op je gedrag centraal. Hierbij kan het van belang zijn terug te gaan naar het verleden om te kunnen achterhalen wanneer en waarom bepaalde gedachten of gedragspatronen zijn ontstaan.
Mijn uitgangspunten bij de behandeling zijn dat:
 • ieder mens een unieke kracht in zich heeft
 • voor het herstellen van een verstoord evenwicht het van belang is de positieve krachten weer naar boven te halen en te versterken
 • we door het leren omgaan met onze problemen en het helen van onze pijn, machteloosheid omzetten in kracht
 • alle antwoorden op vragen en problemen in onszelf liggen
 • we allemaal in de loop van ons leven in meer of mindere mate kwetsures oplopen
 • er door deze kwetsures beperkende overtuigingen kunnen ontstaan
 • ons bewustzijn door de kwetsures en de beperkende overtuigingen gekleurd wordt
 • we daardoor de wereld om ons heen vanuit een te beperkt en vaak onjuist perspectief beleven
 • pijn gezien en gevoeld wil worden voordat deze losgelaten kan worden
 • we door het loslaten van pijn ook de beperkende overtuigingen die daaraan gekoppeld zijn loslaten
 • ons leven daardoor een stuk lichter wordt
 • en we in kontakt komen met onze unieke kracht
Om de effecten van de gesprekken te integreren in het dagelijkse leven geef ik regelmatig huiswerkopdrachten mee.
Uiteraard ben ik breed opgeleid. In de loop der jaren heb ik me gespecialiseerd in autisme spectrum stoornis, hooggevoeligheid, burn out en traumabehandeling mbv EMDR.


Kosten
Ik ben werkzaam binnen de basis of generalistische GGZ.Hierbinnen worden lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen behandeld.
In 2014 is er veel veranderd in de vergoeding door de zorgzverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een DSM classificatie. Daarnaast wordt ipv losse consulten in prestaties gedeclareerd. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten moet ik van te voren een inschatting maken binnen welke prestatie (kort, middel of lang)de behandeling gaat vallen. Bij elke prestatie staat vast hoeveel minuten de behandeling mag omvatten. Daarnaast is er de OZP (overige producten) Deze is bedoeld voor clienten die behandeling krijgen die niet meer door de zorgverzekeraar vergoed wordt (bijv. omdat er geen sprake is van een DSM classificatie)

losse consulten die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden(OVP)of voor zelfbetalers : 114,41 euro per consult van maximaal een uur inclusief voorbereiding

prestaties binnen de basis GGZ 2021:
prestatie kort:gem. 5 gesprekken max. 522,13 euro
prestatie middel:gem. 8 gesprekken max. 885,01 euro
prestatie intensief:gem. 11 gesprekken max 1434,96 euro
onvolledig behandeltraject:max. 2 gesprekken max. 228,04 euro


Afspraken die 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Voor afspraken die niet binnen 24 uur worden afgezegd of die niet nagekomen worden, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht.


Aangezien ik een big geregistreerde gz psycholoog ben, worden de gesprekken gedeeltelijk (in geval van een natura polis) of geheel (in geval van een restitutiepolis) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig en er moet sprake zijn van een DSM classificatie of een vermoeden hiervan. Neem als je een natura polis hebt van te voren contact op met je verzekeraar zodat je niet achteraf voor verassingen komt te staan. Het verschilt namelijk per verzekeraar hoeveel er vergoed wordt.


overige informatie
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVGzP onder lidmaatschapsnummer 820 en maak gebruik van hun klachtenregeling en geschillencommissie. Mocht u een klacht hebben waar u met mij niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NVGzP. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nvgzp.nl onder het kopje diensten.
Ik heb een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik heb momenteel geen wachtlijst. Bij aanmelding krijgt u binnen 24 uur reactie De intake kan binnen een a twee weken gepland worden. Ditzelfde geldt voor behandelafspraken.
Wilt u meer informatie of een afspraak maken dan kunt u bellen naar:0638231330 of mailen naar elly@dekrachtvandezon.nl