EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelvorm die in eerste instantie ontwikkeld is voor klachten die samenhangen met traumatische gebeurtenissen zoals een ernstig ongeluk, een geweldsmisdrijf, misbruik, mishandeling etc.

Voorbeelden van klachten:
De laatste jaren is duidelijk geworden dat deze behandeling niet alleen effectief is bij trauma's maar ook bij een scala aan psychische aandoeningen en klachten die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, verdriet, schaamte, schuld of boosheid. Het uitgangspunt is dat deze klachten ontstaan zijn als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen; dwz gebeurtenissen die sporen hebben nagelaten in je geheugen waardoor je huidige functioneren beinvloed wordt. Voorbeelden hiervan zijn emotionele verwaarlozing, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen zoals ontslag, ingrijpende medische of anderzins ingrijpende ervaringen.
Ook bij het behandelen van negatieve kernopvattingen over je zelf of de wereld om je heen kan EMDR ingezet worden. Het ontstaan van deze overtuigingen is namelijk bijna altijd te herleiden naar een of meer ingrijpende gebeurtenissen in je leven.
De gebruiksmogelijkheden van EMDR worden op basis van onderzoek nog steeds uitgebreid. Zo is duidelijk geworden dat EMDR ook ingezet kan worden bij het behandelen van chronische of fantoompijn en verslavingen.

Werkwijze:
EMDR is een relatief kortdurende en effectieve therapievorm die erop gericht is om je te helpen de herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen te verwerken waardoor je klachten verminderen en/of verdwijnen. Door het aanbieden van afleidende visuele, auditieve of tactiele stimuli terwijl je je concentreert op een beeld van de traumatische herinnering, verdwijnt langzaamaan de lading ervan. Tijdens de behandeling ontstaan spontaan nieuwe gedachten en inzichten die een andere betekenis geven aan de ervaring. Het resultaat hiervan is de ingrijpende gebeurtenissen een andere plek in je leven krijgen waardoor je huidige functioneren niet meer in negatieve zin beinvloed wordt .
EMDR is geschikt voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden. Het is ook een effectieve behandeling voor kinderen en volwassenen waarbij er sprake is van een verstandelijke beperking. Ik ben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking die functioneren op een laag ontwikkelingsniveau en in het behandelen van pre verbaal trauma.

Wil je meer informatie of weten of deze behandeling geschikt is voor jouw klachten, bel dan naar 0638231330.

Kosten
99 euro per consult van maximaal een uur inclusief voorbereiding.
Vanaf 2014 zijn de prestaties binnen de basis GGZ ingevoerd. De prestaties zijn in zorgzwaarte klassen ingedeeld. Per prestatie geldt een maximaal aantal consulten. Zie voor de bedragen het kopje psychologische hulpverlening.

Aangezien ik een big geregistreerde gz psycholoog ben, worden de gesprekken gedeeltelijk (in geval van een natura polis) of geheel (in geval van een restitutiepolis) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.Je hebt een verwijzing van de huisarts nodig en er moet sprake zijn van een DSM classificatie of een vermoeden hiervan. Neem als je een natura polis hebt van te voren contact op met je verzekeraar zodat je niet achteraf voor verassingen komt te staan. Het verschilt namelijk per verzekeraar hoeveel er vergoed wordt.
Ik ben lid van vereniging EMDR Nederland lidmaatschapsnummer: 213319