EMDR
Ik heb me gespecialiseerd in EMDR.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelvorm die in eerste instantie ontwikkeld is voor klachten die samenhangen met traumatische gebeurtenissen zoals een ernstig ongeluk, een geweldsmisdrijf, misbruik, mishandeling etc.

Voorbeelden van klachten:
De laatste jaren is duidelijk geworden dat deze behandeling niet alleen effectief is bij trauma's maar ook bij een scala aan psychische aandoeningen en klachten die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, verdriet, schaamte, schuld of boosheid. Het uitgangspunt is dat deze klachten ontstaan zijn als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die sporen hebben nagelaten in je geheugen waardoor je huidige functioneren be´nvloed wordt. Voorbeelden hiervan zijn emotionele verwaarlozing, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen zoals ontslag, ingrijpende medische of anderszins ingrijpende ervaringen.
EMDR kan ook ingezet worden bij het behandelen van negatieve kernopvattingen over je zelf of de wereld om je heen. Het ontstaan van deze overtuigingen is namelijk eveneens bijna altijd te herleiden naar een of meer ingrijpende gebeurtenissen in je leven.
De gebruiksmogelijkheden van EMDR worden op basis van onderzoek nog steeds uitgebreid. Zo is duidelijk geworden dat EMDR ook ingezet kan worden bij het behandelen van chronische of fantoompijn en verslavingen.

Werkwijze:
EMDR is een relatief kortdurende en effectieve therapievorm die erop gericht is om je te helpen de herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen te verwerken waardoor je klachten verminderen en/of verdwijnen. Door het aanbieden van afleidende visuele, auditieve of tactiele stimuli terwijl je je concentreert op een beeld van de traumatische herinnering, verdwijnt langzaamaan de lading ervan. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor nieuwe inzichten die een andere betekenis geven aan de ervaring. Het resultaat hiervan is dat de ingrijpende gebeurtenissen een andere plek in je leven krijgen waardoor je huidige functioneren niet meer in negatieve zin be´nvloed wordt .

EMDR is geschikt voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden. In mijn praktijk behandel ik kinderen en volwassenen; ook als er sprake is van een verstandelijke beperking. Mijn specialisaties zijn:

Behandeling van pre verbaal trauma bij jonge kinderen maar ook bij volwassenen. Pre verbaal trauma is ontstaan in de periode dat een kind nog geen woorden geven aan dat wat gebeurd is. Ingrijpende ervaringen kunnen ernstige klachten veroorzaken en de ontwikkeling van een kind (ernstig)verstoren. Behandeling is van wezenlijk belang om de ontwikkeling weer op gang te helpen. De behandeling gaat via de storytelling methode waarbij de ouders of verzorgers een actieve inbreng hebben in het aanleveren van belangrijke informatie voor het verhaal en door aanwezig te zijn bij de behandeling. Volwassenen kunnen ook lijden onder gevolgen van pre verbaal trauma en daarvoor behandeling nodig hebben. Als er geen ouders of andere familieleden meer zijn die informatie kunnen aanleveren, kan de behandeling zich richten op een terugkerend gevoel, beeld of fysieke ervaring.

Behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking die functioneren op een laag ontwikkelingsniveau. Hierbij maak ik ook gebruik van de storytelling methode.

Ter aanvulling op EMDR ben ik me momenteel aan het oriŰnteren op lichaamsgerichte trauma behandeling. Ik ben me aan het verdiepen in het gedachtegoed van Peter Levine, de auteur van het wijd verspreide boek de tijger ontwaakt.
Hij heeft de somatic experiencing lichaamsgerichte trauma therapie ontwikkeld. In deze therapie staat niet de traumatische gebeurtenis centraal maar ligt de nadruk op het verkennen van fysiek gewaarwordingen en het ontdekken van de vorm en plek van traumasporen in het lichaam. Het doel van deze therapie is het herstellen van de veerkracht en vitaliteit die geblokkeerd is door onverwerkte traumatische ervaringen. Het belangrijkste hulpmiddel hierbij is het integreren van de opgeslagen overlevingsenergie in het lichaam. Door deze integratie herstelt de veerkracht en vitaliteit.

Wil je meer informatie of weten of deze behandeling geschikt is voor jouw klachten, bel dan naar 0638231330.

Kosten
Kijk voor de informatie over de kosten in het kopje psychologische hulpverlening

Ik ben lid van vereniging EMDR Nederland lidmaatschapsnummer: 213319