Hooggevoeligheid
Mensen met hooggevoeligheid ervaren veel en intens. Zowel op bewust als op onbewust niveau komen er allerlei prikkels op hen af waardoor ze gemakkelijk overprikkeld kunnen raken. Ze hebben veel behoefte aan rust; tijd die nodig is om de veelheid van prikkels te verwerken en hiervan ook op neurologisch niveau te herstellen. Ze ervaren vaak een grote behoefte aan diep contact; contact op zielsniveau waarbij er meer uitgewisseld wordt dan de dagelijkse ervaringen.

Mijn ervaringen
Dit is slechts een kleine greep uit de veelheid van eigenschappen die beschreven zijn door verschillende auteurs, specialisten op het gebied van hooggevoeligheid. Deze en de nog vele andere beschreven eigenschappen zijn op mij en mijn dochter van toepassing. Door mijn dochter ben ik weer in aanraking gekomen met mijn eigen gevoeligheid; een gevoeligheid die ik weggestopt had achter de dikke cementen muur die ik in de loop van mijn leven om mij heen had gebouwd om maar niet meer te hoeven voelen. In mijn zoektocht om haar te kunnen begeleiden stuitte op het begrip hooggevoeligheid. Hierdoor kreeg ik niet alleen antwoord op mijn vragen over haar maar ook over mezelf. Het werd me duidelijk waarom ik het leven regelmatig als een moeilijke puzzel ervaren had. Ik voelde dat ik "anders" dacht en "anders" ervaarde, maar ik vertaalde dit negatief naar mezelf, als een tekortkoming. Gaandeweg werd me duidelijk dat hooggevoeligheid geen tekortkoming maar een kracht is. Ook leerde ik hoe ermee om te gaan. Hierdoor werd mijn leven een stuk lichter.


Hooggevoeligheid in relatie tot psychische problematiek
Het is mijn ervaring dat het niet onderkennen van hooggevoeligheid kan leiden tot een verstoring in het functioneren cq de ontwikkeling; dit kan weer ontaarden in psychische probematiek. Er zijn continua zichtbaar tussen hooggevoeligheid en bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum; hooggevoeligheid in een extreme uitingsvorm vertoont veel gelijkenis met autisme in lichte mate. Een andere tendens die zichtbaar wordt is dat AD(H)D vaker als diagnose vermoed of gesteld wordt bij mensen met hooggevoeligheid. Deze ervaringen zijn nog niet wetenschappelijk onderzocht maar verkeren nog in een beginnend verkennend stadium bij een beperkt aantal proffessinals. Ik ervaar het als een positieve ontwikkeling dat deze tendensen voorzichtig aan meer belicht worden dwz dat ze steeds vaker een onderwerp van gesprek mogen zijn.

Dit gedachtengoed en mijn ervaringen en wil ik graag gebruiken om kinderen en volwassenen te begeleiden in het (v)erkennen van en omgaan met hun gevoeligheid.