Reading
In een reading wordt informatie uit het energiesysteem zichtbaar. Letterlijk vertaald betekent readen lezen. In een reading stem ik me af op het energiesysteem van een persoon of organisatie en lees daaruit informatie.

Informatie uit het energiesysteem
Ons energiesysteem bestaat uit een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam. Het bevat een schat aan informatie; informatie waarvan je je nog niet bewust bent. Door me af te stemmen op dit energiesysteem krijg ik een beeld van hoe het met je gaat, welke aspecten binnen het functioneren op de voorgrond treden, eventuele blokkades en ontwikkelings mogelijkheden.
Een reading geeft geen pasklare antwoorden maar brengt een bewustwording op gang. Het laat je zien welke patronen je belemmeren om je volledig te ontplooien en voluit vanuit je hart te leven. Het geeft je nieuwe inzichten en zet je in beweging. Je krijgt die informatie die je op dat moment van je leven nodig hebt. Een reading brengt je van je hoofd naar je lijf waardoor je lichmaamsbewustzijn vergroot wordt. Hierdoor wordt alle informatie in je lichaam, toegankelijker voor je en kun je er zelf in je dagelijkse leven mee aan de slag.
Mogelijkheden
Er zijn verschillende soorten van readingen mogelijk. Een algemene reading aan de hand van de 7 hoofdchakra’s of een reading over specifieke vragen of belangrijke aspecten binnen je leven waarover je meer informatie wilt. Voorbeelden hiervan zijn een loopbaanreading of een relatiereading. Een relatiereading is ook mogelijk voor een stel of echtpaar.
Ook is het mogelijk om via een ouder een reading over een kind te geven als je behoefte hebt aan meer informatie over een specifiek probleem of vraag. Een voorbeeld van een vraag kan de oorzaak van slaapproblemen of van problemen op het kinderdagcentrum of school zijn.

Ook is het mogelijk om een reading aan organisaties of bedrijven te geven. In een algemene bedrijfsreading wordt eerst een analyse gegeven van de sterke en zwakke punten en de processen die hierbinnen een rol spelen. Vervolgens wordt ingegaan op de oplossingsrichting die nodig is om de sterke punten verder uit te bouwen en de zwakke punten te versterken. In een meer specifieke reading worden vragen belicht die op dat moment spelen. Uiteraard kunnen er binnen een bedrijf ook readingen gegeven worden aan individuele werknemers.

Kosten
particulieren:66 euro per uur
Bedrijven:111 euro per uur.