Coaching
Coachen is voor mij het begeleiden naar het bewustworden van de eigen (zonne)kracht. Een belangrijk middel hierbij is om duidelijk te krijgen jouw specifieke kwaliteiten zijn, waarin jij je onderscheidt van anderen. Daarnaast is het van belang om zicht te krijgen op valkuilen en problemen die regelmatig opduiken. Deze informatie is nodig om belemmerende patronen te doorbreken.

Mogelijkheden
Coaching kan uit een gesprek bestaan om heel gericht met een korte vraag aan de slag te gaan of uit meerdere gesprekken. Bij het coachen werk ik naast het voeren van gesprekken graag met de aanvullende mogelijkheden van reading en/of healing. De informatie die ik hiermee verkrijg is een waardevolle aanvulling op de informatie uit de gesprekken. Hierdoor wordt het beeld van jou als persoon completer. Uiteraard maak ik alleen gebruik van deze aanvullende mogelijkheden als jij dit wilt. Tijdens de intake spreken we af hoe een traject eruit gaat zien en hoe lang het gaat duren.

Er is ook e-coaching mogelijk; deze vorm kan op zichzelf staan of binnen of als vervolg op een face to face traject gebruikt worden. Het voordeel van e-coaching is dat het minder gebonden is aan vaste tijdstippen en daardoor flexibeler ingezet kan worden.

Kosten
particulieren:66 euro per uur
Bedrijven:111 euro per uur.

De kosten van coaching zijn aftrekbaar van de belastingen als de coaching gericht is op het vinden van een nieuwe baan of een leertraject betreft om beter te functioneren in je huidige baan. Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten aftrekken in het kader van scholing. Voor de meest actuele informatie raadpleeg de belastingdienst of een belastingadviseur.