Werkwijze
Mijn begeleiding is erop gericht een dialoog tot stand te brengen waarin je in gesprek gaat met jezelf. Ik ga samen met jou op zoek naar welke begeleidingsmogelijkheden het beste bij jou passen. Ik wil het contact met je eigen wijsheid en innerlijke kracht herstellen; hierin liggen de antwoorden die nodig zijn om op jouw geheel eigen wijze vorm te geven aan jouw leven en jouw passie en missie daarbinnen. Centraal staat het ontdekken van je eigen unieke kwaliteiten.

De basis van mijn begeleiding ligt in een open communicatie. Hierbinnen zijn het stellen van vragen en het benoemen van wat ik zie belangrijke middelen en respect voor elkaar en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten.


Ik heb een groot waarnemings en analytisch vermogen mede doordat ik in staat ben op verschillende niveaus naar mensen en hun omgeving te kijken. Mijn kracht in mijn werk is dat ik naast de theorie uit mijn opleiding en bijscholingen gebruik maak van de inzichten en ervaringen van mijn eigen ont-wikkelingsproces en mijn jarenlange ervaring binnen de zorg."Spreek de mensen over de kracht die reeds in hen woont"
(Vivekananda)